To top

Events

På Progressive Marketing betraktar vi det vidsträckta begreppet event som en PR-aktivitet i relation till marknadsaktiviteten mässa, även om gränsen är flytande. Ett personligt möte, målmedveten påverkan av känslor och rationalitet, något riktigt minnesvärt – så ska ett event vara. Detta hjälper vi dig att uppnå.

Kreativ utformning

Målgruppsfokus, kreativitet, noggrann förberedelse och stor entusiasm vid genomförandet är a och o. Möjligheterna är oändliga: ute i naturen eller på en innekrog, hummersoppa eller gulasch, rock eller klassiskt, gåvor i form av något personligt eller mer generellt. Vi låter kreativiteten flöda samtidigt som vi aldrig släpper målet med eventet.

Extern och intern värde

Medarbetarna är ambassadörer och säljare i större utsträckning än man ofta tror. De ska helst bära med sig varumärkets värderingar och ha en god kunskap om tjänster, produkter och mål. I en välplanerad aktivitet kan vi plantera många argument som kan komma till nytta vid ett antal tillfällen. Inom tjänsteområdet är det extra fördelaktigt att blanda medarbetare och kunder eller intressenter i en välplanerad sammankomst. Värdefulla kontakter kan då knytas under lättsamma former. Och visst är den egna organisationen värd ett event ibland?

Strategiska motiv

Varumärke och image betyder alltmer för en god affärsutveckling. Dessutom ökar behovet av personliga möten i kölvattnet av den snabba elektroniska kommunikationen. I professionella sammanhang räcker de sociala medierna inte riktigt till för att bygga och upprätthålla en god relation till målgrupperna. I jämförelse med mässaktiviteter ser vi events som 80 % PR och varumärkesbyggande, och 20 % marknadsföring. Vi hjälper dig att planera både stora och små events strategiskt och långsiktigt.

 

shapeimage 4

 


Referenser