To top

Kommunikation & PR

Progressive Marketing stärker och utvecklar varumärken genom insatser inom marknadskommunikation och PR. Det är väl dokumenterat att ett starkt varumärke går hand i hand med bra affärsresultat. Vi hjälper dig att ge varumärket muskler.

Logisk kreativitet och kostnadseffektivitet

Visst är kreativiteten kung inom all marknadsföring. Men det är lika viktigt att vara logisk, så att budskapet landar rätt. All kommunikation och [...] Läs hela »

Målmedvetet samarbete

Vi är måna om att göra ett välgrundat arbete eftersom vi arbetar med en verksamhets innersta väsen, visioner och värderingar. Som uppdragsgivare [...] Läs hela »

Vad är skillnaden

Allt vi människor gör kommunicerar med omgivningen – därmed finns också stora möjligheter att påverka. Gränsen mellan kommunikation och PR är [...] Läs hela »

Konkret erfatenhet och djupa kunskaper

Våra erfarenheter kommer från marknads- och kommunikations-befattningar på kundsidan, samt från en lång rad kommunikations- och PR-uppdrag i egenskap av byrå. Vi har alltså [...] Läs hela »

 

shapeimage 4

 


Referenser


 

  • Gryning vård

    7 år av varumärkesbygge. Profil-tidning, utbildning, events m.m 

  • Göteborg Energi

    Nystart för organisation produktsortiment och profil. Allt för positiv image 

  • Gesab

    Fokus på kundmagasin och det egna konsulterna.