To top

Säkerhetsmontrar

topbild sakerhetsmontrar
 
Progressive Marketing designar och producerar säkerhetsmontrar i en mängd utföranden och storlekar. Behovet av säkerhet är stort för de mest skiftande visningsobjekt och utställningsmiljöer, som museer, butiker och kyrkor. I vårt arbete följer vi naturligtvis Kammarkollegiets riktlinjer och Svenska Stöldskyddsföreningens normer.

Rätt kvalitet till rätt pris

Med vår erfarenhet och sakkunskap kan vi erbjuda förmånliga priser på allt från standardlösningar till specialdesignade montrar. Vi ger även råd vid val av lämplig säkerhetsklass i förhållande till försäkringsbolagens krav och lokalens skalskydd. 

Design och utförande

Våra säkerhetsmontrar är funktionella och avsedda att visa föremålen på ett fördelaktigt sätt. De kan beställas som separata enheter eller i sammansatta konstellationer. Säkerhetsklassade skjutmontrar, där dörrarna öppnas med skjutskenor, tillhör också de lösningar vi erbjuder. Ja, produktionen innefattar allt från standardutförande till skräddarsydd specialdesign. Givetvis är vi alltid noga med att leverera montrarna i tid.

Säkerhet och skydd

Vi ger råd och vägledning vid val av material och konstruktion för din monter. I organisationen finns självfallet alla nödvändiga behörigheter för exempelvis lås, larm, glas och montage. Men säkerhet handlar inte bara om att förhindra stöld eller skadegörelse. Visningsobjekten får heller inte skadas av miljön de vistas i. Vår kompetens omfattar även klimatförhållanden, som täthet, luftfuktighet och temperatur. 

REFERENSER

Kgl. Myntkabinettet


Skatter skall förvaras säkert men samtidigt synligt. I utställningen visas världens största mynt stolt upp och berättar om betalningens...

Jönköpings läns Museeum


De ska vara täta, säkra och snygga. De ska visa föremålen från flera håll och i bra belysning. Och kunna stå i trappor. Naturligtvis! Till...

Hammarkullens Exhibition Hall


I december 2013 invigdes Göteborgs enda underjordiska utställningshall i Hammarkullens spårvagnshållplats. Som ett av Utveckling Nordost´s...